domingo, 3 de maio de 2009

Máis poemas visuais de Educación Infantil do Ceip de Aguiño:Cidade da información e comunicación, e Lúas-ollos.
1ºestudiouse a disposición do texto nos xornais.
2ºlocalizáronse columnas.
3ºcada columna foi convertida en edificio por cada neno/a.
4ºos edificios convertíronse en barrios.
5ºos barrios nunha cidade da información e comunicación feita por todo Educación Infantil.