sábado, 17 de janeiro de 2009

5º de Primaria navega polos mares de Mendinho.
As nosas rapazas e rapaces fan unha obra plástica a partir da cantiga medieval de Mendinho (1).
Sedia-m'eu na ermida de San Simión

e cercaron-mi as ondas, que grandes son.

Eu atendend'o meu amigo. E verrá?


Estando na ermida ant'o altar,

cercaron-mi as ondas grandes do mar.

Eu atendend'o meu amigo. E verrá?
E cercaron-mi as ondas, que grandes son:

non hei i barqueiro, nen remador.

Eu atendend'o meu amigo. E verrá?


E cercaron-mi as ondas do alto mar: non hei i barqueiro, nen sei remar.

Eu atendend'o meu amigo. E verrá
Non hei i barqueiro, nen remador:

morrerei eu fremosa no mar maior.

Eu atendend'o meu amigo. E verrá?


Non hei i barqueiro, nen sei remar:

morrerei fremosa no alto mar.

Eu atendend'o meu amigo. E verrá?(1)Mendinho.