segunda-feira, 27 de abril de 2009

domingo, 26 de abril de 2009

As sereas de Aguiño teñen voz e falan en galego.
As sereas da nosa escola, son sereas sen cadeas,sen esteriotipos, con voz, con decisión,...non son as sirenitas de Disney, aínda que tamén a traballamos como contraexemplo.

"Na película La Sirenita, Ariel dá a súa voz para conseguir pernas e poder ir ao mundo dos humanos buscar o home do que está namorada. Na canción que canta a lura, Úrsula, dise o seguinte “…Tes a túa beleza, a túa linda cara. E non debes subestimar a importancia que ten a linguaxe corporal. Falando moito enfadas aos homes. Abúrrense e non deixas bo sabor. Pois caúsanlles máis pracer as mozas que teñen pudor. Non cres que estar calada é o mellor? Vamos! Non lograrás a túa meta conversando. Escoítame e non te enganarás. Admirada ti serás se calada sempre estás. Amarra ben a lingua e triunfarás… ”. O final o príncipe namórase de Ariel aínda que esta non pronunciou unha soa palabra"
(1)Para saber máis sobre os debuxos de Disney.

A serea de Sálvora.Entre os seres míticos que habitan os mares, os gregos inventaron homes e mulleres capaces de vivir nas augas. A península do Peloponeso rodeada de illas entre as azuis augas do cálido Egeo, é lugar ideal para crear e para crer.
Cando Ulises o protagonista da Eneida (a máis grande epopeia mariña xamais contada) se enfrontou ás sereas á volta da guerra de Troia, soamente a astucia o preveu das súas malas artes, xa que resulta fácil caer na tentación cando as cousas veñen mal dadas ou se estancan permanentemente na mediocridade cotiá.
Coas sereas pasa un pouco como coas meigas na Galiza, pois aseguran que "habelas, hainas, o caso é dar con elas", e o pobo galego ten unha especial idiosincrasia moi envorcada cara ó mar, para ben ou para mal. En Galicia contamos cunha grande cantidade de narracións sobre estas criaturas, medio humanas medio peixes, onde se mesturan as sereas anunciadoras de mortes, con sensibles ninfas namoradas que chegan incluso a ser proxenitoras dunha larga saga que aínda perdura na nosa terra. Unha das máis interesantes e que é condición "sine qua non" é a que fai referencia ó nacemento na illa de Sálvora (Aguiño, Ribeira, Coruña) da estirpe dos Mariño.
A illa de Sálvora que defende a boca da prodixiosa ría de Arousa, a máis grande e produtiva das Rías Baixas, ten unha lonxitude de 2.400 metros de norte a sur e 1.600 de este a oeste.
Un pazo que foi fábrica de salazón, unha ermida que anteriormente era taberna e tenda de comestibles, unha aldea deshabitada composta de non máis de 7 casas a ambos lados dunha especie de praza rectangular ó bordo mesmo do mar, e un pequeno peirao onde se resguardar dos temporais, ademais dun faro de primeiro orde e numerosas historias de naufraxios, son algúns dos atractivos que ofrece a ínsula, todo elo presidido pola presenza da sempre eterna serea, labrada en pedra oceánica, fundadora da saga dos Mariño, obra do xenial escultor Ismael Ortega Martín, que se encontra sobre unha rocha á vista de todos aqueles que aborden a illa de Sálvora.

Unha placa colocada na súa base acláranos o por qué de tal monumento:
A serea de Sálvora tivo amores cun cabaleiro romano naufragado na illa. Dese amor naceu un rapaz que se chamou Mariño. Un descendente: Joaquín Otero Goyanes, Marqués de Revilla, mediante esta obra quixo perpetuar a sua memoria.

...continúa en Orixe mitolóxica da saga dos Mariño (II)

(1)Galicia encantada.

Material en galego sobre sereas.sábado, 25 de abril de 2009

Día do libro: Mimando palabras para crear maxia nas aulas (Cantigas de 5º e representación de 3º)
Buscando heroínas e sereas na poesia de Rosalía e na arte galega.

25 de Abril, sempre!


Grândola, vila morena
Terra da fraternidade
O povo é quem mais ordena
Dentro de ti, ó cidade

Dentro de ti, ó cidade
O povo é quem mais ordena
Terra da fraternidade
Grândola, vila morena

Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade
Grândola, vila morena
Terra da fraternidade

Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
Em cada rosto igualdade
O povo é quem mais ordena

À sombra d'uma azinheira
Que já não sabia a idade
Jurei ter por companheira
Grândola a tua vontade

Grândola a tua vontade
Jurei ter por companheira
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade
(1) Sobre a Revolución dos caraveis.

Historia do libro.


(1) Presentación de Biblomelide.

Le en Galego.

sábado, 18 de abril de 2009

Meniños/as refuxiados/as do Iraq exprésanse a través de curtas de animación.


(1)Vieiros.

En Abril Augas Mil,...é tempo de abrir e non pechar os paraugas.


LELA
(Alfonso Daniel Rodríguez Castelao)

Están as nubes chorando
por un amor que morreu
Están as rúas molladas
de tanto como choveu (bis)

Lela, Lela,
Leliña por quen eu morro
quero mirarme
nas meniñas dos teus ollos

Non me deixes
e ten compasión de min.
Sen ti non podo,
sen ti non podo vivir.

Dame alento das túas palabras,
dame celme do teu corazón,
dame lume das túas miradas,
dame vida co teu dulce amor. (bis)

Lela, Lela....

....
Sen ti non podo,
sen ti non podo vivir.

Comenzan os preparativos para as "I Xornadas de Heroínas de Sálvora" no Ceip de Aguiño.

quinta-feira, 16 de abril de 2009

Os soños das paredes.Se os muros e as paredes dos colexios falaran relatarían os latexos que van máis alá das palabras,miradas cómplices,desacougos,espazos de construcción de soños individuais e compartidos,ecos de notas musicais, desaprendizaxes polo desencanto, silenzos e murmullos...se ás paredes lle deixaramos falar, falarían...Queridas paredes do colexio de Aguiño,deixádenos escoitar os vosos soños tatuados.

domingo, 12 de abril de 2009

sábado, 11 de abril de 2009

O Ceip de Aguiño participará no Correlingua no concello da Pobra.O Correlingua, un programa lúdico-participativo para o fomento do uso da nosa lingua impulsado por diferentes entidades, culmina na celebración de catorce marchas que percorren o país durante o mes de maio. A edición comarcal deste ano, organizada pola Coordinadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística do Barbanza, vaise celebrar concello da Pobra. Será o día 12 e asistirá alumnado de máis de vinte centros de ensino de todos os niveis unidos polo lema "En galego. Pásao". Este será o percorrido. O manifesto deste ano ven da man do alumando do CPI de Panxón.

quarta-feira, 1 de abril de 2009

O Ceip de Aguiño súmase á Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística.


Na xuntanza mantida por un cento de coordinadores de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (ENDL) dos centros de ensino públicos e privados no Instituto Galego de Información (Santiago de Compostela) o pasado sábado 28 de marzo, acordouse a constitución dunha Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística para establecer dinámicas de colaboración entre os diferentes equipos, unha cooperación que permita compartir experiencias normalizadoras que redunden positivamente no traballo da dinamización lingüística nos centros de ensino galegos.

A primeira acción da Coordinadora Galega de ENDL é dar a coñecer o posicionamento público dos equipos sobre a derrogación do Decreto 124/2007, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, anunciada polo novo goberno da Xunta de Galicia.

"Os Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística abaixo asinantes queren manifestar a súa preocupación ante a intención do novo goberno de derrogar o Decreto 124/2007 polo que se regula o uso e promoción do galego no sistema educativo. Como dinamizadores lingüísticos, pero moi especialmente como profesionais do ensino que somos, queremos facer constar o seguinte:
1. Este decreto desenvolve o Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia no ano 2004 e elaborado, na parte referida á educación, por unha comisión na que se integraban representantes das ANPAS, do profesorado, das organizacións pedagóxicas e das patronais do ensino concertado.
2. Supón a superación dunha lexislación, o Decreto 247/95, que -despois de 12 anos de aplicación- tiña demostrado que non estaba respondendo aos obxectivos para os que fora deseñada, tal como poñen de manifesto os últimos datos do Mapa Sociolingüístico de Galicia.
3. Persegue como finalidade última que o alumnado acade, ao rematar os seus estudos, unha plena competencia lingüística que o capacite para expresarse oralmente e por escrito nas dúas linguas oficiais de Galicia, no marco dun ensino plurilingüe.
4. Favorece que cada centro elabore o seu propio Proxecto lingüístico, documento que debe ser aprobado polo Consello Escolar e que, polo tanto, require a implicación e o consenso de toda a comunidade educativa: profesorado, alumnado, pais/nais, persoal non docente e representantes dos concellos.
Dado que consideramos as medidas que se establecen no decreto como unha achega importante na tarefa dinamizadora e normalizadora que realizamos nos centros e que non pasou tempo suficiente para avaliar se os seu resultados satisfán os obxectivos para os que foi aprobado, solicitámoslle ao novo goberno que manteña os compromisos acordados pola comunidade educativa e o Parlamento galego no Plan xeral de normalización da lingua galega"