sábado, 13 de junho de 2009

A lingua da nosa paisaxe ...Según o Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria, os Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, proporán:
a) Medidas para potencia-lo uso da lingua galega nas actividades do centro.
b) Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a mellora-la competencia lingüística dos membros da comunidade educativa.

E será competencia do coordinador/a:

Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa información sobre as actividades do equipo e de todos aqueles actos e institucións culturais relacionados coa realidade galega.