quinta-feira, 26 de novembro de 2009

Poema experimental de 6ºB. Os nosos desexos nas nubes do futuro.