sexta-feira, 11 de dezembro de 2009

Cal foi a primeira conserveira? As nosas mulleres de Aguiño na Galiza conserveira.

Juan Fernández Casal di ao respecto: “A idade mínima para entrar era sobre doce anos, cando xa a rapaza podía desempeñar traballos de servizos para empacadoras... Por outro lado tampouco se poñía límite á idade máxima pois unha muller, sempre que puidese empacar, non se limitaba a súa idade. Recordo unha señora do Monte chamada María..... e considerada como boa empacadora, na súa ficha figuraba como data de nacemento en 1888”.

Investigación sobre as conserveiras.