sexta-feira, 12 de novembro de 2010

TECE-REDES: PROXECTO INTERCENTROS BIANUAL(Marcapáxinas e Autocolantes que se repartirán entre o alumnado)

Durante dous cursos traballaremos conxuntamente con centros de Asturias, Lleida e València. Trátase dun proxecto onde a identidade xoga un papel esencial. Aguiño viaxará fisicamente e virtualmente mostrando a súa parroquia, a súa comarca, a Galicia, a nosa lingua...é potenciar o respeto pola pluraridade dende coñecendo a nosa propia cultura, creando un espazo comparativo de semellanzas e diferenzas.
Esta semana profesorado dos outros centros viaxarán o noso colexio. Neste proxecto participa todo o claustro, todo o alumnado e a Anpa; numerosas asociacións e o concello de Ribeira trouxo lotes de material (revistas, folletos..)sobre Ribeira e Galicia que será enviado ós distintos centros.