terça-feira, 3 de março de 2009

O Equipo de Medio Ambiente prepara unha presentación sobre a nosa ría e a Illa de Sálvora.

Para realizar este traballo, consultamos a seguinte bibliografía:-"Parque nacional das illas atlánticas de Galicia".Consellería de Medio Ambiente._"Sálvora: Memoria dun naufraxio" de Xosé Mª Fernández Pazos._"Visitas didacticas a ría de Arousa". Consellería de Pesca.-"A xente da Ría" de Xosé Antonio Ventoso Mariño.