quinta-feira, 12 de março de 2009

Remos-pinceis.
Mariñeiro
-poeta das ágoas-
o teu remo bravo e lanzal
escribiu unha estrofa na ría
para un canto de libertá.
(Amado Carballo)