segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010

Letras de amor: Nanas de Cebolla de Miguel Hernández.

Buscamos AMOR en poemas, en cancións...