quinta-feira, 11 de março de 2010

Os pasillos empezan a encherse de mesas-collages: Mesa dunha pintora de 3 anos, Mesa dunha alpinista de Educación Física.