quinta-feira, 4 de março de 2010

Preparando Mesas-collages sobre mulleres galegas e distintos oficios. Preparando a mesa que faremos todo o colexio sobre a mesa dunha POETISA.


Faremos esta mesa-collage-poetisa entre todo o colexio xogando coa metáfora de:AS CARTAS QUE XAMAIS ENVIEI, AS CARTAS QUE XAMAIS RECIBIN.Cada neno/a aportará un sobre,para crear un gran mantel...Cantas cartas escribiche e non chegache a enviar?Cantas cartas quedaron nun caixón? Cantas cartas non chegaron ó teu caixón?...Cantas!