sexta-feira, 21 de maio de 2010

DADAISMO E UXIO NOVONEYRA: XOGANDO COS ANIMAIS QUE APARECEN NA SÚA MONTAÑA E NA SÚA OBRA.