quinta-feira, 27 de maio de 2010

SINTETE COMA NA TÚA CASA, FALA SEMPRE EN GALEGO (Seguimos coa "campaña zapatilla")