segunda-feira, 28 de junho de 2010

Foi un curso cheo de construccións e reconstruccións: de cores, de formas, de ilusións, de esforzos, de namoramentos...