quinta-feira, 5 de fevereiro de 2009

A maqueta mallada, mallada!
...E pouco a pouco o alumnado do noso colexio vai moldeando a illa de Sálvora, igual que o vento e a auga salgada esculpe formas insospeitadas nas súas rochas.