quinta-feira, 12 de fevereiro de 2009

Rir por non chorar.E seguimos reflexionando a través do humor...